Kotle na pelety

Plně automatické kotle na pelety ATMOS (Kotle D15P a D20P)

Kotle D15PTyto kotle jsou konstruovány pro dokonalé spalování peletek a to tím způsobem, že do pravé či levé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zamontován hořák na pelety, který si automaticky za pomoci šnekového dopravníku odebírá peletky ze zásobníku. Zásobník paliva je obvykle umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít různou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Jsou-li možnosti, bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane povel ke startu, neboli vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po rozhoření pelet naběhne hořák na požadovaný výkon, ve kterém setrvá do doby, kdy je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komoře hořáku dohoří, nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se podle další potřeby vždy opakuje. Chod kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit provoz kotle konkrétním podmínkám celého systému.

Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 – 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím zařízením pro komfortní vytápění s minimální obsluhou. Obrovskou výhodou našich kotlů na pelety D15P. D20P, D30P a D45P je také to, že v případě, že demontujeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou kotle Dakon stejně komfortní, co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Kotle D14P, D21P a D25P

Kotle D14PVýhody kotlů na pelety ATMOS

  • Velký komfort vytápění.
  • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu – malá spotřeba paliva.
  • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303–5 třídy 3.
  • Dotované kotle ze SFŽP ( fungují-li dotace).
  • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva.
  • Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění Pelety Většina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech.

Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny. Novinkou, kterou ne každý zná, jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to je lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem. Za kvalitní pelety považujeme pelety vyráběné pouze z měkkého dřeva bez kůry, tzv. bílé pelety, které nám zaručí bezproblémový a spolehlivý chod kotle. V dnešní době se však objevují výrobci, kteří přidávají do pelet biologická pojiva pro větší pevnost, především pro pneumatickou dopravu. Tyto pelety lze spalovat, ale je nutné počítat s větší popelnatostí a nedopalem.

Pelety je možné také stejným způsobem vyrábět jak z tvrdého dřeva, tak ze dřeva s kůrou. Vznikají tak tmavé pelety, které se spékají a způsobují u většiny hořáků velké problémy. V hořácích naší firmy je možné tyto pelety spalovat, ale je nutné čistit spalovací komoru hořáku jednou za den. Při spalování kvalitních pelet bez pojiv a kůry provádíme čištění spalovací komůrky hořáku jednou za 7 a 30 dní. Obdobné či dokonce ještě větší potíže nastávají při spalování pelet ze slámy a různých biologických polních odpadů, jako je makovina, cukrovarnické řízky, odpady z obilí atd. Tyto pelety obsahují vysoké množství chlóru a dusíku, a tak prudce zkracují životnost tělesa kotle, keramiky a komína. Proto vám je nemůžeme doporučit spalovat.

Nejrozšířenější velikostí kvalitních dřevěných pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délce od 10 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba od 17 do19 MJ/kg podle druhu paliva. Cena kvalitních pelet se dnes pohybují od výrobců, kterých je již v České republice mnoho od 3500,– do 6000,– Kč za tunu. Pelety jsou v Čechách zatím dodávány nejčastěji v igelitových pytlích po 15 kg, nebo v žocích po 800 kg. V zahraničí, ale nově i v Čechách jsou pelety dopravovány za pomocí cisteren, ze kterých vám palivo natankují do libovolného zásobníku, tak jako u LTO. Je ovšem nutné dodržovat několik zásad, které zabraňují jejich rozdrcení při pneumatické dopravě. Předně je nutné zabránit, aby nedopadaly přímo na tvrdou stěnu zásobníku, ale na plentu, která je zavěšena ve středu zásobníku od stropu. Zajistíme tak rovnoměrné plnění zásobníku a zabráníme jejich drcení na drobné pelety a prach. Důležité je však, aby pelety byly skladovány v suchém prostoru, proto aby se nerozpadly.