Jaký typ tepelného čerpadla je vhodný pro vás?

Tepelná čerpadla si logicky získávají čím dál větší pozornost. Důležitými faktory je mimořádně úsporný provoz. Čerpadlo dokáže převzít kompletní vytápění a poradí si i s ohřevem vody či bazénu. Jeho provoz nevyžaduje průběžné kontroly, není třeba zajistit dostatečnou zásobu topiva, uživatelsky si nastavíte výkon i dálkově prostřednictvím internetu, nebo aplikace v mobilním telefonu. Efektivní řešení pro rodinné domy i provozovny je navíc výrazně podporované státem vypsanými dotacemi. V rámci technologického uzpůsobení nabízí čerpadla obecně čtyři typy. Jednotlivé varianty se liší a nabízí různé výhody nebo i omezení.

Komfortní topení, ohřev vody a tichý provoz

Modely vzduch-voda patří v současné době k nejoblíbenějším. Nevyžadují zásadní úpravu okolí při instalaci. Hlavní jednotka čerpá teplotu z okolního vzduchu relativně tichým zařízením a získané teplo převádí rovnou do oběhu vytápění, případně je využito k ohřevu vody. Nákladnější modely neohrozí okolí velikostí ani hlučností. Jsou vhodnou variantou pro běžné rodinné domky, výkonný systém dokáže zajistit optimální klima i menším provozovnám.

Horské oblasti s nízkou průměrnou teplotou

Čerpadlo vzduch-voda má omezení v získávané teplotě z okolního vzduchu. Pokud vybavujete chatu nebo dům v oblasti, která se potýká celoročně s nižšími průměrnými teplotami, pak je vhodnější variantou systém země – voda. Kolektor čerpadla se ukládá do země, zhruba musíte počítat s potřebnou rozlohou.  Pokud vás omezuje členitost pozemku nebo jeho velikost, alternativou je zřízení vertikálních hloubkových vrtu. U nižších výkonů může postačovat jeden vrt, u výšších výkonů je vrtů několik.

Systém voda – voda

Tento systém je velmi málo využívaný, jelikož je náročný na velikou vydatnost vodního zdroje a je ho možné aplikovat jen výjimečně, například v blízkosti vodních toků, kde je podloží bohaté na vodu.

Jednoduché a efektivní

Pokud řešíte správu pronajímaných prostor, pro kanceláře, obchod, nebo řešíte malé byty, pak je relativně ideálním řešením čerpadlo vzduch – vzduch. Malá jednotka dokáže zafungovat nejen pro vytápění, ale i jako účinná klimatizace v létě. Snadno se instaluje a nabízí menší pořizovací náklady. Její efekt nedosahuje takové úspory jako předchozí varianty, nicméně stále dokáže účinně snížit celkové náklady na vytápění a zajistí příjemné zázemí pro bydlení i pracovní prostředí.

Investice do tepelného čerpadla je rozhodně dobrým krokem. Výrazně sníží celoroční náklady a přinese maximální pohodlí. Informujte se u regionální firmy, osvětlí vám jednotlivé možnosti s konkrétním přihlédnutím na velikost vašeho domu, jeho tepelné ztráty a možná technická řešení.

 

 

Zpět na reference