Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo

I bez grafů a srovnávacích tabulek se nabízí jednoduchá odpověď – téměř vždy. Argumentem pro investici do tepelného čerpadla jsou trvale rostoucí ceny energií. Dalším důvodem je příznivý ekologický efekt, čerpadla výrazně šetří životní prostředí. Spolu s ním i váš vlastní čas a námahu. Jedinou nevýhodou jsou vyšší počáteční investice.

Rostoucí ceny energie

Nárůst ceny za elektřinu se pohybuje v řádech procent ročně, zatímco cena plynu roste podstatně výrazněji. Tepelné čerpadlo vám zajistí úsporu za vytápění i přípravu teplé vody. Navíc vám dovolí přejít do výhodných tarifů. Tím se stává nejefektivnějším zdrojem s vysokou návratností investice.

Rostoucí nároky na ekologický provoz

Legislativa vytrvale omezuje užívání kotlů na pevná paliva. Tepelné čerpadlo pracuje s průměrným topným faktorem (COP) 1:4 u zemních tepelných čerpadel 1:5 s minimální spotřebou 25% elektrické energie na pohon pohon kompresoru a zbývající většinovou část  odebírá z teploty vzduchu, nebo ze země . Pro provoz není třeba zřizovat komín ani se starat o odpad. Téměř bezúdržbový zdroj tepla vám přinese mimořádné pohodlí. Nemusíte řešit dodávku topiva, opakované přikládání, kontrolu a čištění kotle. Váš dům i okolí bude uchráněno spalin.

Jednoduchá instalace

Při pořizování tepelného čerpadla se není třeba obávat zásadních technických úprav nebo zásahů do domu. Odborná firma provede uložení zařízení rychle a tak, aby nerušilo hlukem a ani nenarušovalo styl domu. Seznámí vás s ovládáním a přístupnými částmi technologií.

Novostavby a pasivní domy

Tepelná čerpadla jsou jednoznačně ideální volbou pro dobře tepelně izolované novostavby. správně technicky řešený dům dokáže plně využít zdroj pro ohřev vody i vytápění. Čerpadla jsou vyráběna s nejmodernějšími ovládacími prvky. Vytápění můžete řídit i dálkově pomocí aplikace chytrého telefonu, nebo odkudkoliv na zemi přes internet. Na ovládacím panelu můžete navolit i několik komfortních  programů pro vhodný provozní režim tepelného čerpadla.

Starší domy

Efektivní provoz a nízké náklady však mohou využít i starší domy. Zde však doporučujeme začít investicí do zateplení. Původní staré metody stavby a nedostatečně řešené izolace by mohly vést k výběru zbytečně výkonnějšího a dražšího čerpadla, než by bylo třeba.

Tepelná čerpadla jsou zdroji budoucnosti. Prvotní investice je rychle vratná a je garancí do jistoty efektivního vytápění i ohřevu vody bez dalších skrytých nákladů a vzrůstajících cen.

Další příspěvky o tepelných čerpadlech

Zpět na rady a tipy