Kotlíkové dotace na tepelná čerpadla

Běžný provoz domu zahrnuje poměrně vysoké náklady na spotřebu energií. Pro běžné vaření, svícení, praní nemusí částky vyšplhat dramaticky vysoko. V době zimní sezony však náklady výrazně stoupají a je na místě přehodnotit možnosti efektivnějšího způsobu vytápění.

Účinné a úsporné vytápění domu

Tepelná čerpadla se jeví jako optimálních řešení s garancí trvalého provozu s minimálními náklady. Jednoduché ovládání poskytuje maximální komfort, řízení vytápění můžete řídit ovládacím panelem, ale i na dálku přístupem z chytrého telefonu, či přes internet. Provoz běží automaticky, není třeba pravidelná údržba, ani dodávat topivo. Instalaci provede odborná firma s dlouholetou zárukou a službou pravidelného servisu. Kromě samotného pohodlí je velmi důležitá také úspora provozu. Čerpadla přejímají teplo získávané z okolí, akumulují jej a poté rozvádí po celém domě. Ke svému provozu spotřebují jen zlomek elektrické energie.

Podpora státních programů

Tepelná čerpadla jsou konstrukčně vysoce odolná zařízení. Jejich pořízení a instalace je spojena s poměrně vysokou investicí. Přesto můžou být dosažitelným vybavením i domácnostem s běžným příjmem. Programy pro ochranu životního prostředí se zabývají možnostmi využití obnovitelných zdrojů, omezení emisí. Správně se orientují na koncové uživatele, kteří svou nižší spotřebou a volbou ohleduplných typů vytápění můžou zásadně ovlivnit kvalitu prostředí nejvíc. Vznik tzv. kotlíkových dotací má přímo podpořit pořízení ekologických zařízení a rozšířit jejich využití.

Zásadní snížení pořizovací ceny

Kotlíkové dotace vypisuje každý kraj samostatně a také si stanovuje podmínky čerpání. Velmi výhodný program dokáže výrazně snížit pořizovací náklady pro tepelná čerpadla ve všech kombinacích, tedy voda, země – voda i vzduch – voda. V poslední dotační výzvě bylo možno čerpat až 127.000,-Kč. Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace provází relativně jednoduchý administrativní postup a doložení některých technických dokumentací. Dodavatelé tepelných čerpadel mají s podáváním žádostí zkušenosti a rádi vám nabídnou asistenci. Výhodou je také dispozice aktuálních dat – některé kraje omezují počet schválených žádostí finální investovanou částkou nebo počtem žadatelů v pořadí. Profesionální firma zajistí včasné a kompletní podání a tím i jistotu umístění v pořadníku. 

Pořízení tepelného čerpadla je návratnou investicí. Čerpadla dokáží efektivně využít okolní teplotu vzduchu, vody nebo země a pracovat nejen jako výkonné vytápění. V letních měsících je můžete využít i jako klimatizaci. Informujte se o reálných možnostech využití pro váš dům i o možnostech a výhodách čerpání dotací. Tepelná čerpadla pro vás můžou být díky výhodným programům finančně dosažitelným řešením s velkou výhodou úspor do budoucna.

 

Zpět na rady a tipy