Princip tepelného čerpadla

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo pracuje v podstatě jako chladící zařízení

Tepelné čerpadlo na jedné straně teplo odebírá a předává je na druhé straně do vnějšího prostoru kondenzátorem na zadní straně.

Tepelné čerpadlo se skládá ze čtyř základních prvků – z výparníku (ten získává nízkopotenciální teplo z okolí), kondenzátoru (pro předávání tepla s vyšší teplotou do vytápěcího systému), kompresoru (který zajišťuje oběh chladiva) a nakonec ze škrtícího ventilu.

Po přivedení venkovního vzduchu do výměníku tepla, ve kterém cirkuluje pracovní médium, se zdroji tepla odejme potřebné výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Tím se zdroj tepla o několik stupňů ochladí. Toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí kompresor. Tím, že se zvětší jeho tlak, stoupne i teplota. Pracovní médium se dále dostává do kondenzátoru, kde odevzdává své celkové teplo, které je mu odňato teplonosnou látkou, například vodou pro teplovodní vytápění. Dojde tak ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní nízký tlak a oběh se opakuje.

Princip tepelného čerpadla, jak funguje tepelné čerpadlo?


Dotazník pro kalkulaci / Poptávka