Proč krbové vložky a kamna HARK Eco plus

Co je ECOplus?

ECOplus je patentovaný systém spalování firmy Hark. ECOplus je označení pro vzájemně sladěnou celkovou koncepci:

  1. atypická geometrie ohniště
  2. speciální vedení vzduchu pro spalování (terciální přívod vzduchu)
  3. atypická vnitřní vyzdívka z bílé karamiky odpuzující saze
  4. speciální vedení spalin
  5. bezúdržbová fitrace spalin (keramický filtr)

Tímto je firma HARK prvním a jediným dodavatelem, který může nabídnout zcela funkční filtr jemného prachu uvnitř topidla na pevná paliva, který nepotřebuje další sekundární energii, jako např. elektrický proud.

HARK Eco plus

ECOplus systém se vyznačuje deskovými filtry z porézní keramiky, které jsou v krbových vložkách usazeny tak, že dodávají do místnosti citelnou energii záření. Dále se tento systém vyznačuje litinovým topeništěm se zvláštním formováním a vnitřním obložením ohniště z vysoce pevné, bílé a velmi hladké speciální keramiky, která je rovněž provedena ve zvláštní geometrii. K tomu ještě vysoce vyvinutý přívod vzduchu s cíleně přivedeným vzduchem pro následné spalování. Poměr těchto komponentů se vzájemně stará o optimální odvod spalin, o delší dobu působení spalin v prostoru ohniště a o to, aby se do komínu dostaly pouze spaliny očištěné od emisí.

Takže: Filtrační technika pěnové keramiky, litinové topeniště, vnitřní obložení ohniště, přívod vzduchu a následné spalování – vytvářejí systém ECOplus!

Nejnižší spotřeba paliva, snížená spotřeba paliva až o 40% nižší !!!

Ve srovnání s krbovými vložkami bez této techniky spalování, spotřebují až o 40% méně paliva, aby se zachoval stejný výkon tepla! Při stále více dlouhodobě stoupajících nákladech na fosilní paliva (plyn, olej) je to tedy dvojitý úsporný efekt! Tomu odpovídajíc se také reguluje množství tepla.

Účinnost krbových vložek ECOplus je až 89%!!! (84%-89%)

Neuvěřitelně dobrá hodnota u spalování pevných paliv s atraktivními plameny a velmi nízkými hodnotami emisí. Množství tepla obsažené v palivu se zcela plně využije a jen nepatrný redukovaný podíl odchází komínem ven.

Nejefektivnější spalování a laboratorně podložená účinnost spalování!

Nejčistší spalování

Dokonce hranice hodnoty druhého stupně spolkového nařízení o ochraně emisí (SRN), které vstoupí v platnost předběžně v roce 2015, budou naše ECOplus ohniště výrazně pod touto hranicí. Od roku 2015 budou hranice hodnot pro jemný prach na 40mg/m3 a pro CO na 1250 mg/m3. Emise našich ECOplus-kamen jsou nyní na 21 mg/m3 u prachu a u CO na 875 mg/m3. Tím jsme už nyní připraveni na budoucnost.

Keramické filtry

Keramické filtryVynikající vlastností topeniště je pórovitý filtr z pěnové keramiky. Výroba filtru splňuje velmi vysoké požadavky na kvalitu a zároveň jí garantuje. Na základě pokročilého vedení vzduchu a pozice filtru v topeništi není zapotřebí žádného čištění nebo dokonce výměny. Nejsou zapotřebí žádné další externí přístroje ani přívod el. energie.

Topeniště ze speciální keramiky

Topeniště ze speciální keramikyVnitřní obložení topeniště je z vysoce pevné a hladké keramiky (nejedná se o šamot ani vermikulit). Tato speciální keramika „odpuzuje“ saze, a tím pádem je obložení relativně čisté. Rovněž se u keramiky (na rozdíl od šamotu) minimalizuje praskání obložení.

Atypický litinový rošt

Atypický litinový roštZvláštní tvar litinového roštu přispívá k dokonalému spalování a zároveň umožňuje topit uhelnými briketami ve všech systémech ECOplus. Litinový rošt se skládá ze dvou částí. Pevného a otočného dílu, kde lze i v průběhu hoření „proroštovat“.

Citelné vyzařování tepla

Díky speciální geometrii ohniště a filtrů z pěnové keramiky posazených šikmo je vyzařování tepla opravdový zážitek. Vyzařování tepla přes sklo a obložení je v místnosti velmi zřetelné, protože speciální geometrie ohniště mnohokrát zesílila tento efekt oproti dlouho používaným technikám.

Nízká teplota spalin odváděná do komína

Teplota spalin je u modelů ECOplus nízká, protože systém spalování odebírá mnoho energie spalinám, která je pak vyprodukována do místnosti. Díky popsané technice vzniká delší fáze setrvání spalin v krbové vložce, která zajišťuje, že se teplo dostane do místnosti místo toho, aby uniklo ven do životního prostředí. Z toho vyplývá, že při nižší spotřebě paliva máme vyšší výkon ve srovnání s běžnými topidly.

Základní výbava HARK Eco plus

Ilustrativní obrázekPřívod vzduchu pro spalování je automaticky regulován teplotním čidlem. Čidlo snímá povrchovou teplotu topidla a následně automaticky otevírá nebo naopak uzavírá přívod vzduchu pro hoření, Jednou nastavený výkon tepla je tedy během hoření automaticky udržován na stálé teplotě, což má velký vliv na spotřebu paliva.

Ilustrativní obrázekTento model topidla je vybaven a odzkoušen pro dlouhodobé hoření. Díky osazení speciálně tvarovaného litinového roštu a vyzdívky, mohou být ve spojení s automatickou regulací spalovány i hnědouhelné brikety. Díky této funkci vydrží topidlo v provozu o několik hodin déle (přes noc), aniž by bylo nutné znovu přikládat palivo

Ilustrativní obrázekTento model topidla je vybaven „hrdlem“ pro napojení externího přívodu vzduchu z venku. V domácnostech, kde se nachází další spotřebiče jako je např. digestoř nebo centrální vysavač je téměř nutností přivést vzduch pro hoření z venku. Doporučení je vždy tento stav konzultovat s odborníky

Ilustrativní obrázekTato krbová kamna mohou být dodána jako topidlo nezávislé na vzduchu z místnosti, Jsou schválena německým institutem pro stavební techniku jako topidlo nezávislé na vzduchu z místnosti a mohou být provozována ve spojení s moderními vzduchotechnickými zařízeními (vzduchotechnika). Topidlo závislé na vzduchu z místnosti může být provozováno pouze se dřevem. Nemají automatiku a funkci dlouhodobého hoření.