Radiátorové vytápění

Radiátorové vytápění je velmi příjemnou variantou. Útulné teplo se velmi rychle rozlije po celé místnosti, regulačními kohouty můžete snadno přizpůsobit intenzitu vytápění. Libovolně upravíte teplotu v jednotlivých pokojích podle aktuální potřeby nebo způsobu využití prostoru. Velkou výhodou je, že můžete měnit a upravovat teplotu jednotlivých dílů radiátorů nezávisle na sobě. Při volbě tohoto typu přenosu tepla je důležité správně určit velikost topného tělesa i jeho umístění.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Při kombinaci s ekologickým alternativním zdrojem musíte zahrnout i předpoklad, že nové zdroje pracují s nižší teplotou média, než například klasické kotle na pevná paliva. Nabízíme vám nejen samotné dodání kvalitních radiátorů, ale také odbornou konzultaci. Pomůžeme vám přesně stanovit velikost těles i způsob zapojení podle očekávaného využití i technických možností vašeho domu. Výpočet velikosti otopných ploch je vždy lépe přenechat odborníkovi, který se zabývá problematikou topných systémů. Pomůžeme vám najít efektivní způsob rozvodu tepla s minimalizací nákladů i investic pro zřízení.

Kontaktujte nás